Domov | Kontakt | Instagram | Youtube

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Mapy mineralogických lokalít Západných Karpát

Zoznam máp zotriedený podľa abecedy.

BRATISLAVA - BRIEŽKY

Veľké stavenisko blízko Rosslerovho lomu odkrylo pegmatitové žili.

BRATISLAVA - HRUBÁ PLEŠ

Za drobnými staurolitmi do bratislavských lesov.

BRATISLAVA - ROSSLEROV LOM

Pekné miesto na rodinný výlet aj zbieranie kryštálov kremeňa.

BORINKA - PAJŠTÚN

Pekné miesto na rodinný výlet aj zbieranie kryštálov kremeňa.

ČIERNA LEHOTA

Lokalita len pre zanietených. Tu nenazbierate nič atraktívne.

ČUČMA - ČIERNA BAŇA

Klasický výskyt Mn rúd v gemeriku Západných Karpát.

DOBŠINÁ - LOM TELIATKO

Serpentinitový lom ukrýva mnoho zaujímavých minerálov.

DOLNÝ KUBÍN - BZINY

Prakticky neznámy výskyt paleogénnych Mn rúd.

DUBOVÁ

Do viníc nie za hroznom, ale za erlánmi.

GEMERSKÁ VES

Starý lom skrýva nezvyčajné fantómové kalcity.

GEMERSKÁ POLOMA - ELISABETH

Najmladšia baňa na Slovensku neodkrýva iba mastenec, magnezit a pyrit.

HLINÍK NAD HRONOM - LOM BRALCE

Klasická lokalita s drúzami rôznych variét kremeňa (aj chalcedónu).

KOBELIAROVO

Serpentinitové teleso známe len najväčším zanietencom.

MURÁNSKÁ DLHÁ LÚKA

Za mastencom a aktinolitom do gemerských lesov.

NOVOVESKÁ HUTA - HORNÝ BARTOLOMEJ

Jedna z naších najznámejších lokalít sekundárnych minerálov Cu.

NOVOVESKÁ HUTA - VOJTECHOVA SAMOTA

Pekná prechádzka, na ktorej konci čakajú sekundárne minerály Cu.

OCHTINÁ

Pri troche šťastia možno nazbierate sekundárne minerály Pb a Zn.

PEZINOK - RYBNÍČEK

Veľmi škaredá hornina so zelenými zrnkami goldmanitu.

PEZINOK - TROJÁROVÁ

Aj v Malých Karpatoch sa dajú nájsť zeolitové minerály.

POPRAD - KVETNICA

Klasická lokalita achátov v blízkosti Tatier.

REJDOVÁ - ZA SKALOU

Halda s azuritom a malachitom nad strechami rómskej osady.

STUPAVA

Starý lom na záhorí plný kryštálov kremeňa.

HODRUŠA HÁMRE - ÚŠKRTOVÁ DOLINA

Jedna z najkrajších mineralogických lokalít u nás.

ZLATÉ MORAVCE - ČERTOV VRCH

Na sklenný opál ku Zlatým Moravciam len s ťažkým kladivom.

ŽARNOVICA - LOM KALVÁRIA

Zaujímavé guľovité kalcity na skok z diaľnice.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com