Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Zlaté Moravce - Čertov vrch

Lokalizácia

Longitude: +18°26'26.46" E; Latitude: +48°23'11.10" N; približne 3 km východne od mesta Zlaté Moravce.

Červenou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality.

Vzorky minerálov z lokality Zlaté Moravce - Čertov vrch

Dá sa nájsť na tejto lokalite: Opál sklenný

hyalit
sklený opál
výrez cca 1 cm
hyalit
sklený opál
výrez cca 1 cm
hyalit
sklený opál
výrez cca 1 cm

 

hyalit
sklený opál
výrez cca 1 cm
hyalit
sklený opál
výrez cca 1 cm
hyalit
sklený opál
výrez cca 2 cm

 

 

Opál tvorí kôry, ktoré pokrývajú plochy aj okolo 20 cm2, takže nie je problém s nachádzaním vzoriek. Nanešťastie kôry sú tenké a často pokryté povlakom, ktorý sa dá zrejme chemicky odstrániť, ale nikdy som to neskúšal. Krajšia vzorka je viac menej raritou, takže treba mať trpezlivosť, opál netvorí ružice, ale tenké kôry, občas menšie zhluky.

Popis

Lokalitka sa nachádza na okraji pohoria sopečného pôvodu - Pohronský Inovec, ktoré je súčasťou Slovenského stredohoria. Najlepšia prístupová cesta je cez Žitavany polospevnenou cestou, z ktorej treba odbočiť na križovatke vľavo a pokračovať smerom do lesa asi 1,5 km. Odtiaľ treba pokračovať vľavo cez les, ponad potok a dúfať :-), že trafíte. Lokalitou je starý opustený lom, už do značnej miery zarastený. Nie je vidieť, až kým naň nenarazíte. Z lomu vedie stará zarastajúca cesta a v okolí je niekoľko nových chát s prístupovými cestami takže terén sa priebežne mení. Sklenný opál sa dá nájsť hlavne vo vrchnej časti kde je andezit výrazne porézny. Na formátovanie vzoriek je potrebné mať ťažšie kladivo.

Lom bol založený vu vulkanických horninách (andezitoch). Spodnú etáž už výraznejšie pohltila okolitá vegetácia.

Geológia

V kameňolome sú odkryté lávové prúdy pyroxenických andezitov, prechádzajúcich do leukokrátnych (svetlejších) foriem. Jednotlivé lávové prúdy sa odlišujú odlučnosťou. Prvá etáž je typická blokovou odlučnosťou. Výrazná je doskovitá odlučnosť je zjavná na tretej etáži.

Pohorie Pohronský Inovec predstavuje rozsiahlu stavbu starovulkanického typu, ktorá sa formovala v priebehu niekoľkých etáp vulkanickej aktivity striedanej s obdobiami deštrukcie a denudácie (obnažovanie podložných pevných hornín, alebo znižovanie zemského povrchu) vulkanických komplexov. Okrajová časť územia Pohronského Inovca ohraničená údolím nivy Žitavy je formáciou sarmatského veku (oblastný stratografický stupeň neogénu - treťohôr), kde prevládajú pyroxenické a leukokrátne andezity, tufitické pieskovce a tufity.

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

geoklub Nitra

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com