Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

 

B: Borinka - Pajštún, Bratislava - Hrubá pleš, Bratislava - Rosslerov lom

C/Č: Čierna Lehota, Čučma - čierna baňa

D/Ď: Dubová, Dobšiná, Dolný Kubín - Bziny

G: Gemerská Ves

H: Hliník nad Hronom, Hodruša Hámre - Úškrtová dolina

K: Kobeliarovo

L/Ľ: Ľubietová - Jamešná

M: Modra - Dolinkovský vrch, Muránska Dlhá Lúka

N: Novoveská Huta - Horný Bartolomej, Novoveská Huta - Vojtechová samota

O: Ochtiná

P: Pezinok - Rybníček, Pezinok - Trojárová, Poprad - Kvetnica, Pucov

R: Rejdová - za skalou

S/Š: Stupava

Z/Ž: Zlaté Moravce, Žarnovica - lom Kalvária

----

MALÉ KARPATY: Bratislava - Hrubá pleš, Bratislava - Rosslerov lom, Borinka - Pajštún, Dubová, Modra - Dolinkovský vrch, Pezinok - Rybníček, Pezinok - Trojárová, Stupava

KOZIE CHRBTY: Poprad - Kvetnica

ORAVSKÁ VRCHOVINA: Dolný Kubín - Bziny, Pucov

POHRONSKÝ INOVEC: Zlaté Moravce

POĽANA: Ľubietová - Jamešná

SLOVENSKÉ RUDOHORIE: Čučma - čierna baňa, Dobšiná, Gemerská Ves Kobeliarovo, Muránska Dlhá Lúka, Novoveská Huta - Horný Bartolomej, Novoveská Huta - Vojtechová samota, Ochtiná, Rejdová - za skalou

STRÁŽOVSKÉ VRCHY: Čierna Lehota

ŠTIAVNICKÉ VRCHY: Hliník nad Hronom, Úškrtová dolina

VTÁČNIK: Žarnovica - lom Kalvária

----

CENTRÁLNOKARPATSKÝ PALEOGÉN: Dolný Kubín - Bziny, Pucov

GEMERIKUM: Čučma - čierna baňa, Gemerská Ves, Kobeliarovo, Novoveská Huta - Horný Bartolomej, Novoveská Huta - Vojtechová samota, Rejdova - za skalou

CHOČSKÝ PRÍKROV: Poprad - Kvetnica

MELIATIKUM: Dobšiná - lom Teliatko, Ochtiná

STREDOSLOVENSKÉ NEOVULKANITY: Zlaté Moravce, Hliník nad Hronom, Úškrtová dolina, Žarnovica - lom Kalvária

TATRIKUM: Bratislava - Hrubá pleš, Bratislava - Rosslerov lom, Borinka - Pajštún, Čierna Lehota, Dubová, Modra - Dolinkovský vrch, Pezinok - Rybníček, Pezinok - Trojarova, Stupava

VEPORIKUM: Ľubietová - Jamešná, Muránska Dlhá Lúka