Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Hodruša Hámre - Úškrtová dolina

Lokalizácia

Longitude: +18°48'27.12" E; Latitude: +48°26'46.92"N

V Hodruši - Hámroch (Banskej Hodruši) treba nájsť dolinu Kohútovo a z nej odbočiť do Úskrtovej doliny, ktorá sa nachádza na pravej strane cesty takmer na konci obce.

Vzorky minerálov z lokality Banská Hodruša - Úškrtová dolina

Dá sa nájsť na tejto lokalite: fassait (diopsid), titanit, pleonast (spinel), epidot, zoisit.

unquote
fassait
xx 2 - 4 mm
unquote
fassait
xx 2 - 4 mm
unquote
fassait
xx 2 - 4 mm

 

unquote
pleonast
xx 1 - 2 mm
unquote
titanit
xx 2 - 3 mm
unquote
titanit
xx 2 - 3 mm

 

 

Na tejto lokalite sa síce nenachádzajú vzorky svetovej triedy, kryštáliky sú často polámané a nedokonalé, ale je to hlavne veľká zaujímavosť. Minerály ako fassait a pleonast sa na inej slovenskej lokalite ani v takejto kvalite nájsť nedajú. Fassait býva hrubokryštalický (max. 2- 3 cm) aj veľmi jemnokryštalický (cukrový), pleonast tvorí čierne šmuhy v zelenom erláne, príp. drobné oktaedrické kryštáliky (max. do 1 cm). V oveľa menšom množstve sa na lokalite vyskytuje titanit (max. niekoľko milimetrov) medovej farby a podľa literatúry aj zriedkavý epidot a zoisit. Erlán je tvorený prakticky iba fassaitom a pleonastom. Podľa niektorých zdrojov je dobré hľadať vzorky, ktorých dutiny sú vyhojené kalcitom. Po odleptaní kalcitu sa objavia ukryté kryštály fassaitu.

Popis

Ide o pomerne skrytú dolinku, ktorej vchod je zo strany obce ohradený plotom. Vyššie v doline (cca 300 m) sú badateľné stopy po kutacích prácach. Zvyšky štôlne s malou haldou. Ešte asi 50 m proti potoku sa nachádza najlepšie miesto na zbieranie minerálov. Na pravej strane (proti prúdu) tu vychádzajú erlány na povrch. Na tomto mieste sa nachádzajú výkopové práce od zberateľov, ale minerály sa dajú nájsť prakticky celým potokom. Vzhľadom na blízkosť obydlí ako aj malebnosť dolinky sa väčšie kopacie práce neodporúčajú. Treba mať na pamäti, že toto nie je rozľahlá halda a krotiť svoje zberateľské vášne.

Hodruša Hámre
Hodrusa Hamre
Uskrtova dolina

Úškrtová dolina. Priatelia hľadajúci minerály na staršom odkope. Kliknutím fotky zväčšíte.

V prípade, že sa Vám podarí nájsť predmetnú dolinu, so samotnými vzorkami už taký problém nie je, avšak málokedy ide o naozaj pekne vyzerajúce drúzičky. Vzorky potešia hlavne naozajstného nadšenca, ktorý vidí krásu aj v malom nedokonalom kryštály. Trpezlivým prehrabávaním potoka, prípadne menším kopaním, sa môžete dostať aj k zaujímavejšej vzorke s fassaitom, pleonastom a titanitom.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Fassaitový erlán tvorený takmer výlučne fassaitom a pleonastom vznikom na kontakte vulkanického granodioritu s dolomitickými vápencami v hĺbke vtedajšieho stratovulkánu. Aj keď erlány sa vyskytujú aj na iných miestach stredoslovenských neovulkanitov, podobná mineralizácia sa nikde inde nevytvorila.

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

mindat.org - Úškrtová Valley

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com