Domov | Kontakt | Instagram | Youtube

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Pezinok - Trojárová

Lokalizácia

Longitude: +17°12'22.5" E; Latitude: +48°21'14.5" N; približne 500 m od štátnej cesty z Pezinka do Perneku (cez Pezinskú babu).

Červenými bodmi sú označené pozície lokalít v okolí Pezinka. Kliknutím na bod sa objaví názov lokality. Trojárová je označená žltým bodom.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorky minerálov z lokality Pezinok - Trojárová

Dá sa nájsť na tejto lokalite: natrolit, analcím, pyrit

Tu sú zavesené moje prebytky v zbierke na výmenu/predaj.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geológia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kľúčové slová

Pezinok - Trojárová, tatrikum, Malé Karpaty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com