Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Stupava - lom pod Pajštúnom

Lokalizácia

Longitude: +17°4'27.3" E; Latitude: +48°16'38.3" N; cca 3 km východne od Stupavy. Starý nečinný lom.

Červenou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality. Druhá gulička označuje pozíciu neďalekej lokality Borinka - Pajštún v tých istých horninách, na ktorej sa dajú nájsť rovnako kvalitné vzorky ako v lome pri Stupave.

Vzorky minerálov z lokality Stupava

Dá sa nájsť na tejto lokalite: kremeň, aragonit.

kremen
kremeň
xx cca 2 mm
kremen
kremeň
xx cca 2 mm
kremen
kremeň
xx cca 2 mm
aragonit
aragonitová žila
hrúbka cca 10 cm
kremen
kremeň
foto a zbierka Š. Jurík

 

Kryštály kremeňa sú zväčša niekoľko milimetrovej veľkosti, zriedkavo 2 - 3 cm (rovnako ako na lokalite Borinka - Pajštún). Bývajú aj obojstranne ukončené ale bohužiaľ, často popraskané. Najkrajšie kryštály sú v kalcitových žilách, z ktorých sa dajú opatrným leptaním v HCl oslobodiť. Pozor nikdy nerozpúšťajte všetok kalcit, pretože zvyšok vzorky sa rozpadne. Okrem toho, vzorka je krajšia ak obsahuje aj kalcit, príp. okolitú horninu (vápenec). Lomová stena obsahuje na niektorých miestach asi 10 cm hrubé žily aragonitu, teda dnes už zrejme kalcitu.

Popis

Na lokalitu Vás privedie žltá turistická značka obchádzajúca lom zo západnej strany začínajúca na autobusovej zastávke Stupava obora. Pozor, lom nie je priamo z trasy vyditeľný. Do lomu je to pešou chôdzou asi 30 min. Druhou, časovo náročnejšou, možnosťou je ísť po červenej trase z Borinky smerom na zrúcaninu hradu Pajštún a odtiaľ po žltej smerom na Stupavu.

unquote

Červeným krúžkom je označená pozícia opisovanej lokality.

Kryštály kremeňa sa dajú zbierať pod východnou stenou lomu.

stupava
Stupava

Stav lomu na jar 2015.

Niekoľko fotiek dokumentujúcich pomaly zarastajúce steny lomu. Kliknutím fotky zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Geologická stavba je totožná s lokalitou Borinka - Pajštún. Z geologického hľadiska sa lokalita nachádza v horninách Borinskej jednotky Malých Karpát. Pajštúnske hradné bralo je typovou lokalitou borinských (ballensteinských, pajštúnskych) vápencov. Podľa dnešných poznatkov je teleso karbonátov na tomto vrchu a v jeho pokračovaní na západ až po starý opustený lom stupavskej cementárne tvorené mohutným sklzovým telesom liasových extraklastových vápencov, ktoré leží zprostred flyšoidných sedimentov koreneckého súvrstvia borinskej sukcesie.

Vo vápencoch sa nachádzajú hniezda belemnitovo - krinoidových lumachiel a početné, rôzne veľké ostrohranné klasty starších triasových karbonátov. Klasty dosahujú až veľkosť megaolistolitov, z ktorých najväčší tvorí práve pajštúnsku hradnú skalu. Sú to masívne a lavicovité sivé vápence gutensteinského typu s dolomitizovanými polohami. Mineralizácia je tvorená nízkotermálnymi žilami s výplňou mliečne bieleho kalcitu a pekne vykryštalizovaných drúz kremeňa.

Zdroj: Vysvetlivky ku geologickej mape Malých Karpát

Podobné lokality

Podobnou lokalitou je Borinka / Pajštún v Malých Karpatoch.

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com