Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Rejdová - za skalou

Lokalizácia

Longitude: +20°17'49.4" E; Latitude: +48°47'43.2" N; MAPA - klikni. Haldy sa nachádzajú cca 250 m nad rómskou osadou severne od obce Rejdová na svahoch kopca Halen.

Červenou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality.

Vzorky minerálov z lokality Rejdová - za skalou

Dá sa nájsť na tejto lokalite: azurit, malachit, kuprit, chalkopyrit, meď, tetraedrit.

Pre zberateľa je lokalita zaujímavá hlavne výskytom sekundárnych minerálov Cu. Bežné sú hlavne azurit a malachit. Azurit vytvára drobné kryštáliky pokrývajúce pomerne veľké plochy. Malachit sa dá nájsť aj v obličkovitom vývoji. Zvyšné minerály sa vyskytujú v oveľa menšom množstve a v pomerne slabej kvalite. Niektoré zdroje uvádzajú výskyt rýdzej medi, ktorú sa mne nájsť nepodarilo. Z ostatných minerálov stojú za zmienku covellit, kuprit, tenorit. Z primárnych hlavne chalkopyrit a tetraedrit.

Popis

Haldy sú viditeľné od obce takže s nájdením by nemal byť väčší problém. Nachádzajú sa na svahoch kopca Halen kde bolo v minulosti vyrazených niekoľko štôlní. Haldy sú pomerne rozsiahle. Asi najlepšie je zaparkovať auto na parkovisku pri amfiteátri a pokračovať pešo poľnou cestou k haldám. Aj keď najbližšie je to priamo cez rómsku osadu pod kopcom, nemožno túto trasu odporučiť. Mňa na haldách zastihol dážď tak som to strihol cez osadu, rómovia nie sú agresívny. Lepšie je trochu sa prejsť a ísť už spomínanou poľnou cestou viditeľnou aj na google maps.

Rejdova
Rejdová
Rejdova
Rejdová
Rejdova
Rejdová

Zbytky háld na čiastočne zalesnenom svahu nad obcou Rejdová. Kliknutím fotky zväčšíte.

Podľa údajov K. Pappa (1919) boli na ložisku vyrazené štôlne Ladislav, Klotilda, Siegfried, Štefan a dobývanie prebiehalo do roku 1921. Štôlne sú už zavalené.

Geológia

Ložisko predstavuje žilníkovo-impregnačné zrudnenie reprezentované hlavne chalkopyritom. Lokálne boli ťažené žily o mocnosti 1-3 m. Smerný rozsah zrudnenia je cca 900 m, hĺbkový cca 100m. Zrudnenie vykliňuje na styku porfyroidov s fylitmi.

Zdroj: Minerály Slovenska

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

mindat.org

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com