Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Hliník nad Hronom - lom Bralce

Lokalizácia

Longitude: +18°48'49.86" E; Latitude: +48°32'3.54" N; lom nachádzajúci sa približne 1 km na JV od stredu obce Lehôtka pod Brehmi.

Červenými guličkami sú označené približné miesta v lome aj nad lomom, kde sa dajú nájsť dutiny s minerálnou výplňou.

Vzorky minerálov z lokality Lehôtka pod Brehmi

Dá sa nájsť na tejto lokalite: rozne variety kremeňa.

unquote
Kremeň
xx cca 1 mm

 

 

Lokalita je známa nálezmi dutín s kryštálmi rôznych odrôd kremeňa. Pochádzajú odtiaľ veľmi pekné geódky s kryštálmi milimetrových až centimetrových rozmerov. Druhým zaujímavým minerálom, ktorý sa tu dá nájsť v dobrej kvalite, je chalcedón.

Popis

Lom založený v ryolitoch sa nachádza na pravej strane cesty z lehôtky pod Brehmi alebo z Hliníka nad Hronom smerom do Sklenných Teplíc, blíko Szabovej skaly. Z cesty nie je vidieť. K lomu vedie asfaltová cesta so závorou alebo lesná cesta z druhej strany lomu. Geódy sa dajú zbierať v horných častiach lomu, príp. na haldách nad lomom. Dutiny je potrebné hľadať rozbíjaním väčších ulomkov horniny. Z tomto dôvodu je potrebné mať pri sebe ťažké kladivo, rukavice a ochranu očí.

V ryolitoch sa nachádzajú geódy vyplnené drobnými kryštálikmi kremeňa, podľa niektorých ústnych zdrojov ide o záhnedy až ametysty. Podľa mňa ide o poväčšine o krištáľ, farbu im dodáva ružová okolitá hornina (ryolit). Podľa mojich skúseností sa dajú krajšie geódky nájsť trpezlivým rozbíjaním kameňa hlavne na dvoch miestach v lome. Približné miesta sú na mapke hore, ale pravdepodobne aj v iných častiach lomu. Kryštáliky v týchto geódkach sú drobné, ale majú nádherný lesk. Na hľadanie treba mať veľa trpezlivosti a aj šťastie, ale dajú sa nájsť geódky aj v decimetrových rozmeroch. Na haldách nad lomom (v lese) sa dajú nájsť zase väčšie kusy s väčšími kryštálmi kremeňa, ale podľa môjho názoru kvalitou už trošku zaostávajú za vzorkami z priamo lomu, aj keď sú väčšie. Zberatelia chodia na túto lokalitu už roky. Taktiež sa tu dajú nájsť veľmi pekné vzorky chalcedónu, opäť v decimetrových rozmeroch.

Hliník nad Hronom
Lehotka pod Brehmi
Bralce

Kliknutím fotky zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Lom bol založený v ryolitovej kope, ktorá bola prekrytá mladšími ryolitovými tufmi. Hustá ryolitová láva nevytvára lávové prúdy, ale vytlačené kopy, homole či dómy a ihly. Ryolity boli prekryté mladšími ryolitovými tufmi. Eróznodenudačné procesy ich len v nedávnej dobe vypreparovali. Ryolity majú často fluidálnu textúru, ktorá ukazuje smer tečenia lávy.

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

mindat.com - Hliník nad Hronom

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com