Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Čierna Lehota

Lokalizácia

Longitude: +18°21'14.8" E; Latitude: +48°51'16.2" N; MAPA - klikni. Približne 2 km JV od obce Čierna Lehota.

Červenou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality.

Vzorky minerálov z lokality Čierna Lehota

Dá sa nájsť na tejto lokalite: annabergit, retgersit, pararammelsbergit, kuprit, chryzokol.

Lokalitka je zaujímavá u nás nie bežnou Ni-Bi-As mineralizáciou. Vzácne sulfosoli kuprobizmutit, matildit, aikinit, kupčíkit alebo hodrušit, ktoré sa tu našli, sú voľným okom neurčiteľné a neviditeľné. Podľa literatúry sa tu nachádza taktiež pararamelsbergit, lolingit, gersdorfit, chalkozín. Okrem týchto minerálov sa tu vytvorila celkom pestrá paleta sekundárnych, ktoré na Slovensku tiež nepatria medzi bežné - annabergit, retgersit, meď, kuprit, chryzokol a rôzne amorfné fázy. Aj keď vzorky nie sú svetovej kvality, ide na naše pomery o nie bežné minerály, ktoré môžu zaujať systematicky založeného zberateľa. Podľa literatúry sa tu nachádza aj sfalerit, chalkopyrit, galenit, rýdze Bi, magnetit a i.

Popis

Nájsť túto lokalitu nie je jednoduché. Pomerne blízko Vás dostane zelená turistická značka, ktorá prechádza obcou Čierna Lehota. Prídete na križovatku značiek zelenej a modrej. Cestou budete prechádzať okolo starých kutacích prác zameraných na pyrit - pyrotitové zrudnenie, nachádzajúcich sa takmer na vrchole kopca. Lokalita sa od tohto miesta nachádza cca 250 m severne, ale je trochu skrytá medzi stromami.

Cierna Lehota
Čierna Lehota
Cierna Lehota

Zbytky háld v lese. Kliknutím fotky zväčšíte.

Halda sa takmer sype na lesnú cestu (foto 2), napriek tomu nie je ľahké všimnúť si ju. Štôlňa s haldami sa nachádza po pravej strane hore pomerne strmým svahom v mieste kde sa cesta mierne stáča naľavo.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Lokalita sa nachádza v horninách tatrika, čo je predalpínsky kryštalický fundament so svojím sedimentárnym obalom. Mineralizácia Ni - Bi - As je viazaná na zónu čiernych bridlíc a grafitizovaných hornín hrubú cca 20 m. Spomínaná zóna sa nachádza v kremeňovo - biotitických pararulách, rovnako ako syngenetická pyrit - pyrotitová mineralizácia. Čierne bridlice sú sedimentárne horniny, ktorých vznik je spätý so stagnujúcimi anaeróbnymi vodnými podmienkami. Sú charakteristické zvýšeným obsahom Cu, Ni, U, Mn, V. Fosílie sú často zatlačené pyritom alebo grafitom.

Zdroj: Mineralog. Rev., European journal of mineralogy

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

mindat.com

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com