Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Kobeliarovo

Lokalizácia

Longitude: +20°21'56.0" E; Latitude: +48°44'42.8" N; cca 200 m západne od obce Kobeliarovo.

Červeným bodom je označená pozícia opisovanej lokality.

Vzorky minerálov z lokality Kobeliarovo

Dá sa nájsť na tejto lokalite: chryzotil, antigorit, andradit (?).

antigorit
antigorit
chryzotil azbest
serpentinit
chryzotil azbest
antigorit

 

antigorit
antigorit
výrez cca 8 mm
chryzotil azbest
chryzotil
žilka hrúbky 1 mm
antigorit
antigorit
výrez cca 8 mm

 

chryzotil azbest
chryzotil
žilka hrúbky 2 mm

 

 

Na poli sú bežné úlomky serpentinitu s charakteristickými minerálmi ako chryzotil (tenké žilky) a antigorit, ale určite aj ďalšie. Podarilo sa mi nájsť aj vzorku s drobnými zelenými granátmi, avšak neviem či ide o andradit (diamantoid), ktorý je tak charakteristický pre serpentinit z blízkej Dobšinej. Veľkosť granátov je do pol milimetra.

Popis

Prístup na lokalitu je veľmi jednoduchý. Serpentinitové teleso sa nachádza prakticky na západnom okraji obce (časť povrazie). Nad telesom je obrábané pole takže zber vzoriek je možný len na jar alebo na jeseň. Priamo na lokalitu Vás dovedie poľná cesta zjazdná len terénnym automobilom.

Kobeliarovo

Pole na telese serpentinitu v lete. Zber vzoriek je možný len na jar alebo na jeseň. Kliknutím fotku zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Serpentinity (hadce) vznikli premenou peridotitov, pyroxenitov a olivinických gabier pri procese serpentinizácie. Je to nízkoteplotný väčšinou autometamorfný proces, pri ktorom dochádza k oxidácii a hydratácii na kremík chudobných mafických a ultramafických hornín. Dochádza k nemu väčšinou už na morskom dne. Na kremík chudobné minerály v peridotitoch, hlavne olivín a Mg-pyroxény sa menia na minerály serpentínovej skupiny (antigorit, chryzotil a lizardit), brucit a magnetit. Vznikajú i pomerne vzácne minerály ako awaruit (Ni3Fe). Horniny pri tom absorbujú veľké množstvo vody a v puklinách narastajúce minerály serpentínovej skupiny spôsobujú ich ďalšie rozpukanie. K serpentinizácii dochádza aj pri kontaktnej metasomatóze na styku intruzív s dolomitmi.

Podobné lokality

Podobnými lokalitami sú Dobšiná - lom Teliatko, Muránska Dlhá Lúka

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

mineraly a horniny Slovenska

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com