Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Gemerská Ves

Lokalizácia

Longitude: +°'" E; Latitude: +°'" N; cca 2 km SZ od obce Gemerská Ves.

Červenou guličkou je označená pozícia lokalíty Gemerská Ves.

Vzorky minerálov z lokality Gemerská Ves

Dá sa nájsť na tejto lokalite: fantómový kalcit.

kalcit
fantomovy kalcit
fantómový kalcit
kalcit
fantomovy kalcit
fantómový kalcit
kalcit

fantomovy kalcit
fantómový kalcit
xx od 5 mm do 1 cm
fantómový kalcit

V podstate jediným zaujímavým minerálom lokality je kalcit. Jeho výnimočnosť spočíva v tzv. fantómoch, ktoré obsahujú kryštály kalcitu. Kryštály sú prevažne skalenoédrického a romboedrického tvaru veľkostí do niekoľko cm. Časť kryštálov je priesvitných bez fantómov. Fantómy sú oranžovej až červenej farby. Fantómy často kopírujú vonkajší tvar kryštálu, ale nie je pravidlom. Povrch kryštálov býva hladký, ale často aj s dierkami a ryhami. Fantómy sú spôsobené buď chemicky viazanými prímesami v kryštálovej štruktúre kalcitu, alebo submikroskopickými pravdepodobne železitými a mangánovými čiastočkami viazanými na amorfnú fázu vyskytujúcu sa v dierach v kalcite.

Popis

Prístup na lokalitu je trochu náročnejší z dôvodu neudržiavanej starej cesty k lomu. Pokiaľ nemáte terénne auto, neodporúčam sa o to ani pokúšať. Auto treba odstaviť na odbočke vľavo z cesty od Gemerskej Vsi do Skerešova. Od tohto miesta je to asi 1 km poľnou zarastajúcou cestou, ktorá Vás privedie priamo na miesto.

Gemerská Ves
Gemerska Ves
Gemerska Ves

Starý nefunkčný lom pri Gemerskej Vsi, v ktorom sa vyskytujú fantómové kalcity. Kliknutím fotky zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com