Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Dubová

Lokalizácia

Longitude: +17°19'30.3" E; Latitude: +48°22'01.7" N; cca 1 km na Z od obce Dubová.

Červeným bodom je označená pozícia opisovanej lokality.

Vzorky minerálov z lokality Dubová

Dá sa nájsť na tejto lokalite: grosulár, wollastonit, vesuvianit, diopsid, ...

Popis

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com