Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Modra - Dolinkovský vrch

Lokalizácia

Longitude: +17°18'41.1" E; Latitude: +48°21'42.6" N

Longitude: +17°18'45.0" E; Latitude: +48°21'48.2" N

Longitude: +17°18'59.3" E; Latitude: +48°21'46.6" N

Longitude: +17°19'00.6" E; Latitude: +48°21'41.7" N

Približne 2,5 km severne od centra Modry.

Červenými bodmi sú označené približné miesta s výskytom Ca skarnu. Presné súradnice štyroch miest s výskytom týchto hornín sú uvedené nad mapkou.

Vzorky minerálov z lokality Modra - Dolinkovský vrch

Dá sa nájsť na tejto lokalite: minerály Ca skarnov hlavne grosulár, vezuvianit, kalcit. V literatúre sa uvádza ešte diopsid.

Popis

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com