Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Čučma - čierna baňa

Lokalizácia

Longitude: +20°33'25.9" E; Latitude: +48°42'58.1" N; približne 500 m SV od obce Čučma.

Žltou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality. Červenou je označená blízka pozícia lokality Matej a Gabriela (Sb).

Vzorky minerálov z lokality Čučma - čierna baňa

Dá sa nájsť na tejto lokalite: rodonit, pyrit.

Táto lokalitka sa skladá z dvoch starých štôlní blízko seba s malými haldami, na ktorých je bežný hlavne kusový ružový rodonit a pyrit. Rodonit je peknej ružovej farby, podľa niektorých autorov je vhodný na leštenie ako dekoračný kameň. Kusy rodonitu s pyritom sú pokryté zmesou čiernych oxihydroxidov Mn a Fe, ktoré špatia celkový vzhľad vzoriek. Na lokalite sa nachádza celý rad ďalších minerálov Mn ako napr. tefroit, manganosit, ale na ich rozoznanie sú potrebné skúsenosti a na nájdenie šťastie.

Popis

Nájdenie tejto lokality si vyžaduje trochu trpezlivosti. Treba sa vydať lesnou cestou smerom na SV. Pozor, nechoďte až na úplný koniec obce, táto lesná cesta ústí na obecnú asfaltku o niečo skôr. Ak pôjdete ďalej po asfaltke, ešte pred koncom obce, narazíte na ďalšiu lesnú cestu, ktorá vedie na haldy po ťažbe Sb. A určite nepokračujte asfaltkou ďalej mimo obce. Ak teda budete na tej správnej ceste, privedie Vás po cca 800 - 900 m takmer až k malým haldám. Pozor, v teréne nie už sú dobre viditeľné. Treba si všímať nápadné vyvíšeniny. Miesto je zalesnené (pozri foto). Nachádzajú sa tu dve staré zavalené štôlne s malými haldami. Veľa šťastia.

Cucma
Cucma cierna bana
Čučma čierna baňa
Cucma
Cucma
Cucma

Zbytky zavalených štôlní a háld v zalesnenom teréne. Kliknutím fotky zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com