Domov | Kontakt | Instagram | Youtube

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Čučma - čierna baňa

Lokalizácia

Longitude: +20°33'25.9" E; Latitude: +48°42'58.1" N; približne 500 m SV od obce Čučma.

Žltou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality. Červenou je označená blízka pozícia lokality Matej a Gabriela (Sb).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzorky minerálov z lokality Čučma - čierna baňa

Dá sa nájsť na tejto lokalite: rodonit, pyrit.

Táto lokalitka sa skladá z dvoch starých štôlní blízko seba s malými haldami, na ktorých je bežný hlavne kusový ružový rodonit a pyrit. Rodonit je peknej ružovej farby, podľa niektorých autorov je vhodný na leštenie ako dekoračný kameň. Kusy rodonitu s pyritom sú pokryté zmesou čiernych oxihydroxidov Mn a Fe, ktoré špatia celkový vzhľad vzoriek. Na lokalite sa nachádza celý rad ďalších minerálov Mn ako napr. tefroit, manganosit, ale na ich rozoznanie sú potrebné skúsenosti a na nájdenie šťastie.

Tu sú zavesené moje prebytky v zbierke na výmenu/predaj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis

Nájdenie tejto lokality si vyžaduje trochu trpezlivosti. Treba sa vydať lesnou cestou smerom na SV. Pozor, nechoďte až na úplný koniec obce, táto lesná cesta ústí na obecnú asfaltku o niečo skôr. Ak pôjdete ďalej po asfaltke, ešte pred koncom obce, narazíte na ďalšiu lesnú cestu, ktorá vedie na haldy po ťažbe Sb. A určite nepokračujte asfaltkou ďalej mimo obce. Ak teda budete na tej správnej ceste, privedie Vás po cca 800 - 900 m takmer až k malým haldám. Pozor, v teréne nie už sú dobre viditeľné. Treba si všímať nápadné vyvíšeniny. Miesto je zalesnené (pozri foto). Nachádzajú sa tu dve staré zavalené štôlne s malými haldami. Veľa šťastia.

Cucma
Cucma cierna bana
Čučma čierna baňa
Cucma
Cucma
Cucma

Zbytky zavalených štôlní a háld v zalesnenom teréne. Kliknutím fotky zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďalšie zdroje informácii o lokalite

mindat.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kľúčové slová

gemerikum, Čučma, rodonit, tefroit, manganosit, pyrit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com