Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Borinka - Pajštún

Lokalizácia

Longitude: +17°4'55.62" E; Latitude: +48°16'31.32" N; cca 3 km východne od mesta Stupava v pohorí Malé Karpaty. Okolie hradu Pajštún.

Červenou guličkou je označená pozícia opisovanej lokality. Druhá gulička označuje pozíciu neďalekej lokality Stupava - lom v tých istých horninách, na ktorej sa dajú nájsť rovnako kvalitné vzorky ako na Pajštúne.

Vzorky minerálov z lokality Borinka - Pajštún

Dá sa nájsť na tejto lokalite: kremeň - mliečny, krištáľ (kryštalický), kalcit (žilný)

kremen
Kremeň
xx cca 1 cm
kremen
Kremeň
xx cca 3 cm
kremen
Kremeň
xx cca 2 cm

 

 

Podľa mojich skúseností sa najkrajšie a najmenej porušené kryštáli kremeňa nachádzajú ukryté v kalcitových žilách. Samostatné kremenné žily sú spravidla viac popraskané. Rovnaké vzorky sa dajú nájsť aj v neďalekom zatvorenom lome nachádzajúcom sa západnejšie smerom na Stupavu.

Popis

Lokalita je veľmi dobre prístupná z niekoľkých smerov. Najjednoduchšia cesta je z obce Borinka po červenej turistickej trase, príp. po žltej zo Stupavy, smerom na hrad Pajštún. Z Borinky je to cca 1,5 km miestami dosť strmím terénom.

unquote

Červeným krúžkom je označená pozícia opisovanej lokality.

Lokalitou je vlastne vápencová hradná skala obsahujúca kalcitové a kremenné žilky. Žily obsahujú kryštály mliečneho kremeňa veľkosti cca 2-4 cm. Väčšie sú zriedkavé. Menej časté, ale nie ojedinelé, sú nálezy čírej variety kremeňa. Žiaľbohu, kryštály sú málokedy neporušené. Väčšinou sú prestúpené drobnými trhlinkami. Opatrnou manipuláciou a leptaním v kyseline chlórovodíkovej sa dajú aj napriek tomu získať pomerne estetické vzorky. Nálezi sú bežné v sutine na svahoch hradnej skaly.

Borinka
Borinka Pajštún
Borinka Pajstun

Zalesnené svahy pod hradnou skalou, na ktorých sa dajú zbierať kryštály kremeňa. Kliknutím fotky zväčšíte.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Geológia

Z geologického hľadiska sa lokalita nachádza v horninách Borinskej jednotky Malých Karpát. Pajštúnske hradné bralo je typovou lokalitou borinských (ballensteinských, pajštúnskych) vápencov. Podľa dnešných poznatkov je teleso karbonátov na tomto vrchu a v jeho pokračovaní na západ až po starý opustený lom stupavskej cementárne tvorené mohutným sklzovým telesom liasových extraklastových vápencov, ktoré leží zprostred flyšoidných sedimentov koreneckého súvrstvia borinskej sukcesie.

Vo vápencoch sa nachádzajú hniezda belemnitovo - krinoidových lumachiel a početné, rôzne veľké ostrohranné klasty starších triasových karbonátov. Klasty dosahujú až veľkosť megaolistolitov, z ktorých najväčší tvorí práve pajštúnsku hradnú skalu. Sú to masívne a lavicovité sivé vápence gutensteinského typu s dolomitizovanými polohami. Poniže hradu sa nachádzajú nízkotermálne žily s výplňou mliečne bieleho kalcitu a pekne vykryštalizovaných drúz kremeňa.

Zdroj: Vysvetlivky ku geologickej mape Malých Karpát

Podobné lokality

Podobnou lokalitou je Stupava - lom pod Pajštúnom v Malých Karpatoch.

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com