Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Novoveská Huta - Horný Bartolomej

Lokalizácia

Longitude: +20°30'01.6" E; Latitude: +48°53'40.7" N; niekoľko 100 m západne od obce Novoveská Huta.

Guličkami sú označené pozície lokalít v okolí Novoveskej Huty. Kliknutím na guličku sa objaví názov lokality. Halda štôlne Horný Bartolomej je označená žltou guličkou.

Vzorky minerálov z lokality Novoveská Huta - Horný Bartolomej

Dá sa nájsť na tejto lokalite: tyrolit, chryzokol, cornwallit, klinoklas, bornit, olivenit, chalkofylit, azurit, strašimirit, malachit.

tyrolit
Tyrolit
výrez cca 2.5 cm
tyrolit
Tyrolit
výrez cca 2.5 cm
sekundarne mineraly
zmes sek. minerálov
výrez cca 2.5 cm
strasimirit
Strašimirit (?)
výrez cca 2.5 cm
strasimirit
Strašimirit (?)
výrez cca 2.5 cm
klinoklas
Klinoklas
výrez cca 2 cm
klinoklas
Klinoklas
výrez cca 2 cm

Bohužiaľ, nájazdy zberateľov - kopáčov (alebo bagristov) zanechali na tejto lokalitke stopy. Aj napriek tomu sa stále dajú nájsť vzorky prakticky všetkých, odtiaľto známych, sekundárnych minerálov. Samozrejme vzorky sú už skromnejšie, treba si dávať veľký pozor, pozorne rozbíjať a prehľadávať kamene. Kopaním sa dajú nájsť aj krajšie vzorky, ale halda je už prekopaná do hĺbky niekoľkých metrov. Napriek tomu túto klasickú lokalitu treba vidieť, hlavne agregáty tyrolitu, klinoklasu a strašimiritu z tejto lokality sú legendárne. Na halde Bartolomej štôlne je najznámejší a pravdepodobne najvýznamnejší výskyt cornwallitu na Slovensku. Svetlozelený strašimirit tu má svetovú lokalitu, pravdepodobne druhý výskyt na svete. Tyrolit vystupuje na puklinách hornín väčšinou v podobe vejárovitých alebo radiálnych, zelených agregátov s perleťovým leskom.

Popis

Na lokalitu sa dostanete veľmi ľahko. Okolo bývalého banského závodu (dnes uranpres ?) poľnou cestou asi 300 m. Auto treba odstaviť na malom parkovisku pred závodom. Poľná cesta je zabezpečená závorou. Prídete na malú lúku kde je tabuľa s informáciami ohľadne geológie a baníctva. Tabuľa je súčasťou banského chodníka. Nachádza sa na rázcestí, ďalej treba ísť cestou vľavo. Halda je ešte asi 200 m a sype sa priamo na cestu. Stopy po baníctve sú všade okolo. Cestou budete prechádzať okolo starých háld a les je plný starých štôlní.

Novoveska Huta Horny Bartolomej
Novoveská Huta Horný Bartolomej
Novoveská Huta Horný Bartolomej

Zvyšky haldy sa sypú priamo na prístupovú lesnú cestu. Kliknutím fotky zväčšíte.

Ak sa rozhodnete ísť banských chodníkom aj ďalej, privedie Vás na ďalšiu veľmi peknú mineralogickú lokalitu - Vojtechova samota. Ostatné haldy v okolí nie sú až tak zaujímavé, aj keď okrem Cu, Fe tu ako na jedinom mieste na Slovensku prebiehala aj pokusná ťažba U a pri vstupe do obce je baňa a lom na sírany (sadrovec, anhydrit). Mnohé banské diela dnes už prezrádzajú iba vytekajúce banské vody.

Chcete zverejniť vlastné fotky tejto lokality? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com

Podobné lokality

Podobnou lokalitou je Novoveská Huta - Vojtechova osada (samota).

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com