Domov | kontakt

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Literatúra

Pri tvorbe týchto stránok som čerpal z nasledovných zdrojov:

 

Hók et al., 2001 "Geológia Slovenska"

Kováč et al., 1993 "Alpínsky vývoj Západných Karpát"

Plašienka et al., "Geologická stavba a vývoj Západných Karpát"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | mineraly.karpat@gmail.com