Domov | Kontakt | Instagram | Youtube

Minerály a mineralogické lokality Západných Karpát

register
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote
unquote

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

-----------------------------

 

Autor

meno: Radoslav Vaverčák

mail: radoslav.vavercak@gmail.com

vzdelanie: Mgr., PRIF UK, ložisková geológia (2007)

téma diplomovej práce: Mangánové rudy Oravskej vrchoviny

súčasné zamestnanie: Nafta a.s., divízia prieskumu a ťažby, pozícia dátový manažér

pracovná náplň: vývoj a správa geologickej databázy, príprava geologických správ (napr. výpočty zásob), zastupovanie vrtného geológa, vývoj systému na elektronickú správu dokumentov, interakcia GIS a databáz, správa podnikového intranetu za divíziu prieskumu a ťažby, databáza znalostí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podnety a námety

Našli ste na stránkach chyby alebo máte námety na ďalšie rozšírenie? Sem s nimi. | radoslav.vavercak@gmail.com